Přetínání houževnatých pout

Michael může přetnout ona vlákna pouze tehdy, pokud jste ochotni vzdát se starých pocitů zášti v souvislosti s osobou, k níž jste připoutáni. Pokud lpíte na hněvu, nebo nejste schopni odpustit, vlákna nebudou přeťata. V takovýchto případech, zatímco provádíte metodu popsanou výše, v níž se obracíte na archanděla Michaela, pomyslíte-li na danou osobu, připojte doušek: Jsem ochoten změnit veškerou bolest za mír. Prosím, ať mír nyní nahradí jakoukoliv bolest.

Z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue 

 

 

Kontakt

Moji andělé MILENA mojiandele@seznam.cz