Zlaté písmo Kristovo

   Přišel čas mé milované světla abych vás spojil v Lásku Boží.
Nejsem církev, nejsem Bible, jsem to JÁ, kdo vás miluje bez pochyb a bez podmínek. Není žádná chvíle, kdy o vás pochybuji, kdybych měl hněvu a soudu.... Jste mé JÁ a já jsem vy.
   V každém srdci je můj květ, mé poupě barvy bílé, každým tónem mého jména se rozvine další lístek mého květu, až přijde den, ucítíte ve svém srdci podstatu Lásky, kterou přináším. A já budu šťastný, že jste rozkvetli v čirou lásku.
   Vím, že máte těžké měsíce, dny a hodiny vašeho bytí....Kdy vláda tmy houstla a  vy jste byli Světlem a jste  každou vteřinu  vašeho bytí.
Jak říci vaším slovem, jsem na vás hrdý a vždy budu stát před vaším tělem i myslí, nepřijde čas, kdybych nestál tam, kde má láska má můj květ. Pomyslete na mé jméno a já budu vaší součástí v krásných i těžkých chvílích. Byl sem člověkem a vždy má svátost bude tam, kde ji budete potřebovat.
   Za celé Božské království vás prosím, spojte vaše Světla, spojte vaše síly Lásky, spojte vaše vědomí i podvědomí, spojte naději a víru v nás všechny, které stvořilo Božství. Spojte vaše srdce a celý Vesmír bude šťastný za vaši Lásku ve Světlo. Jediné Světlo dokáže oslovit lidstvo na zemi, dokáže přinést lásku do našich srdcí, víru v naší celistvost. Jeden člověk dokáže zachránit svět. Není žádné ale, .. jsme to my, kdo máme poselství Světlem pro celý svět. Vydržte stát tak, jako já stojím za vámi, sviťte vaším srdcem na cesty tmy, rozsviťte vaše těla pro naši svobodu a mír v naše nekonečném bytí.
   Přijde den kdy Světlo nastane všude na nekonečné cestě našeho stvoření. Mé oči, mé Já, na vás se dívají tam, kde jsem já. Je vás po skromnu, však vaše krása Světla, vaše krása pravé Lásky za nás všechny, je nejsilnější buňka na celém širém nekonečném místě našeho domova. Spojte se, i já sem kdysi bojoval, aby láska měla svůj původ a důvod žít v milosti Boží.
   Posilám vám všem Světlům nové posily, jsou z řádu archanděla Metatrona, jsou pro vaší regeneraci, pro vaše těla,  při těchto náročných obdobích. Budou tam, kde je posel Světla a to jste vy....nejen, že přijdou s každou myšlenkou na Metatrona, budou u vás ,jakmile vaše mysl přečte toto písmo. Jsou rozděleny po celém vašem světě.Jejich stvoření není z krystalových částic, jako jsou jiní andělé,j sou Stříbrným prachem z křídel archanděla Metatrona,j ejich částice mají nádech duhových paprsků, které jsou pro aktivaci regeneraci vašeho těla. Budou zde dočasně, koncem 9. měsíce roku 2018, půjdou zpět do krystalového vaku k Božskému sloupu, kde budou napojeni a budou předávat informace práce Světel. Jsou teď stvořeni, však jejich síla je plná Naděje a nové energie pro vás, pro vaše poselství.
   Jejich jméno zní Síliuové......ať vás provází s Láskou..... vaše kroky ....vaše srdce... miluji vás..

   A tak si dnes říkám ráno, to bude krásný den, když andělé si hráli s mými vlasy v takové krásné míře, že jsem doma poskakovala a smála se jako malé dítko…
   Můj muž a syn se jen dívali z dálky, jak doteky andělů mě vyzývají k jejich čistým krásám kolem nás... děkuji vám..
   Večer, když jsem si šla popovídat na slovíčko "nahoru",  jak já říkám.....tak sem rovnou přinesla k vám tu lásku, co tam čekala na vás…
   Děkuji Kristu, děkuji všem andělům, kteří psali tak krásně s Láskou k vám. Děkuji, že jsem mohla a měla tu čest vám předat zlaté písmo. Děkuji Milenko, děkuji Leni, za vás....
   Věřím, že kde je čirá Láska a Světlo, tak tam se rozezní zvony pro každého z nás...
S pokorou a láskou děkuji.....miluji.....
Hanka

Hanky email : dotekybozstvi@seznam.cz

Kontakt

Moji andělé MILENA mojiandele@seznam.cz