Léčení

   JE ČAS...... slyšela jsem dnes v noci hlas, který mě vzbudil.....fialové Světlo nade mnou a v něm se třpytily odlesky těch nejkrásnějších barev ... láska naplnila mé srdce a Světlo mě odneslo....

   Je čas.... řekl mi archanděl Metatron, abys lidem někoho představila .... někoho, kdo uzdraví tělo...aby Světlo mohlo vstoupit....

   A tak vám všem, co čtete tyto řádky, voláte o pomoc, voláte Boha, Krista, archanděly, anděly a světelné mistry ......

....chci představit Hanku, je to žena, léčitelka s vyjímečnými schopnostmi, žena plná Lásky, pokory a vděčnosti, která se nechce zviditelnit, přesto však ví, že toto je její poslání a může pomoci mnohým z vás, kteří o pomoc žádáte. K tomu, kde je teď, k jejímu rozhodnutí vedla dlouhá, složitá nelehká a bolestná cesta, po které šla s odevzdaností a vírou v ty, kteří ji vedli a vedou.....

   A stejně jako mě, tak i jí andělé ukázali směr její cesty, poslaní a naplnění.

   Dnes v noci ...ve stejnou dobu, kdy mě Metatron, Kristus a andělé vzali nahoru.....ve stejnou dobu .

.....psala Hanka pro vás "Zlaté písmo Kristovo", které si můžete přečíst    

ZDE

Jeden z mých zážitků s Hankou

   Přestože jsme toho spolu zažily již mnoho a známe se velmi...velmi dlouho, andělé chtějí, abych vám krátce popsala jeden zážitek,týkající se léčení, pro vaši představu....

...seděly jsme proti sobě s Hankou, léčila mi oči....začala nahlas prosit Boha, Krista, anděly.....po tváři jí stékaly slzy lásky, vděčnosti a naprosté odevzdanosti...dívala jsem se na ni, oči jsem měla otevřené a jen v úžasu se dívala jak za ní ...po pravé straně stál Kristus, ve zlaté záři.......po chvíli ....za ni ...po levé straně stál obrovský anděl...a zelenou kouli předával Kristovi...v tu chvíli Hanka natáhla jednu ruku nahoru..přímo k té kouli zelené a druhou ruku mi držela střídavě na hlavě na spáncích na očích....

....do mého těla vstoupila taková dávka a síla energie, kterou slovem nedokážu popsat...nelze to popsat... na to nejsou slova...

    Láska a vděčnost, kterou jsem cítila a cítím a přání andělů a Metatrona se s vámi o toto podělit ....mě vede k napsání těchto řádků....

   Se svolením Hanky zde dávám její email, pro vás, co čtete tyto slova a cítíte, že jsou odpovědí na vaše modlitby a prosby, hledáte léčení ...

 
  dotekybozstvi@seznam.cz

Kontakt

Moji andělé MILENA mojiandele@seznam.cz