Moje modlitba

Můj Bože

chci být tvou dcerou, která přišla sem,
chci být tou, která pozvedne tuto zem,
chci být tou, jež svůj  úkol splnit má,
chci být tou, na niž spolehnout se dá,
tou, co se nikdy nezaprodá...
 
Stůj stále při mě Bože můj,
mou duši prosím opatruj.
Světlem a Láskou mě obaluj,
v mé misi pozemské podporuj.
 
S pokorou modlitbu vysílám, 
s vděčností tve dary přijímám.
 
Vždy budu tou, cos miloval,
když návrat k sobě jsi sliboval.
Až se mé kolo života dotočí,
má duše Světlem se roztočí
a k tobě domů dotančí...

Kontakt

Moji andělé MILENA mojiandele@seznam.cz