Děti nás učí...

Říkám Marušce : "Ty Máňo, jedna". 

A ona mi s úsměvem odpověděla : 

"Ale babi, vždyť JÁ JSEM PŘECE LÁSKA !"

Kontakt

Moji andělé MILENA mojiandele@seznam.cz