Ty tvoříš svůj svět

Energie tvého srdce se nese prostorem

vyplňuje každou buňku tvého těla, 

láska z něj vycházející je síla,

která převyšuje vše, je mocná, zářivá a tvořivá.

Jsi tvůrcem svého života, svých myšlenek, svých přání.

Jen ty máš tu sílu změnit vše, co chceš

a žít život podle svých představ.

Ty tvoříš svůj svět, tím, kam směřují tvé myšlenky.

Teď v tomto přítomném okamžiku tvoříš svůj zítřek. 

Kontakt

Moji andělé MILENA mojiandele@seznam.cz