Shamballa  1024

Shamballa je nádherná energie pro léčení různých fyzických, ale také emocionálních a psychických problémů.  Odbourávaná stres, rozpuští bloky, léčí a uzdravuje a posiluje.  Touto energií můžete léčit sebe a druhé lidi. Můžete s ní též léčit zvířata a používat na rostliny.

SHAMBALLA  je  duchovní město všech vládnoucích rad Země v éterických rovinách reality.

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik energií, a to - energii reiki, energii života a osvícení, energii nanebevzatých mistrů, andělů a archandělů.

Shamballa 1024  je rozdělena do 4 stupňů po 256 symbolech. Stupeň čtvrtý je stupněm mistrovským.  Symboly se předávají telepaticky během zasvěcení do aury člověka, kterého zasvěcujeme, nemusíme si je tedy pamatovat a tím ani nemůže dojít k jejich zneužití.

První stupeň je k praktickému použití léčivých energií Shambally pro sebe.

Druhý stupeň posiluje schopnost léčit druhé lidi, zvířata, prostor a léčit na dálku.

Třetí stupeň obsahuje zasvěcení do léčivých energií Archanděla Metatrona - schopnost napojení na Zdroj a otevření svého srdce.

Čtvrtý stupeň je mistrovský a umožňuje Shamballu předávat dále, zahrnuje Boží Milost, čištění karmy a urychlení vlastního vývoje

 

Kontakt

Moji andělé MILENA mojiandele@seznam.cz