Já odpouštím si ! - Krásné !!!

Báseň od Kateřiny Magdalény Kvochové 
zhudebnila a namluvila Ladislava Písnička Svobodová

Kontakt

Moji andělé MILENA mojiandele@seznam.cz